Bc. Šárka Vašíčková

Master's thesis

Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce

Perception of burnout syndrome and its prevention among social workers of the labor office
Anotácia:
Název práce: Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce Autor práce: Bc. Šárka Vašíčková Vedoucí práce: PhDr. Monika Punová, PhD. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 32 732 Cílem diplomové práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Jak vnímají pracovníci oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce prevenci ohrožení …viac
Abstract:
Thesis title: Perception of burnout syndrome and its prevention among social workers of the labor office Author of thesis: Bc. Šárka Vašíčková Academic supervisor: PhDr. Monika Punová, PhD. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social studies Basic words count: 32 732 The aim of this thesis is to find an answer to the main research question „"How do the employees of the Department of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií