Bc. Vilém SPÁLOVSKÝ

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika způsobeného přívalovými povodněmi v obci Mořkov

Flash flood risk assessment in the Mořkov municipality
Anotace:
Práce se zabývá stanovením kritických míst nebezpečných z hlediska potenciálního výskytu přívalových povodní v obci Mořkov a následnému zhodnocení povodňového rizika v oblastech pod těmito místy. Na základě 2D hydro-dynamického modelování v prostředí modelu HEC-RAS byly vytvořeny mapy hloubek vody a rychlostí proudění pro jednotlivé N-leté scénáře s dobou opakování 5, 20 a 100let. Tyto mapy pak sloužily …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of critical places, which represent dangerous in terms of potential occurrence of flash floods in the village of Mořkov and subsequent assessment of flood risk in areas below these places. Based on 2D hydro-dynamic modeling in the HEC-RAS model, maps of water depths and flow velocities for individual N-year scenarios with 5, 20 and 100-year repetition were created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ruman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPÁLOVSKÝ, Vilém. Hodnocení povodňového rizika způsobeného přívalovými povodněmi v obci Mořkov. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta