Theses 

Barva, světlo, gesto – Mgr. Renáta Žemličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Renáta Žemličková

Bakalářská práce

Barva, světlo, gesto

Anotace: Bakalářská práce se skládá z praktické a teoretické části. Podstatnější je část praktická. Text, který tvoří teoretickou část pouze doplňuje část praktickou . Ve své práci jsem zkoumala barvu, gesto, světlo v obraze. Tyto zmíněné atributy jsem zkoumala v sérii deseti obrazů. Moje tvorba je odraz mého života, toho co prožívám. Abstrakce mě přitahuje svoji svobodou, kterou mi nabízí. Ve své tvorbě se snažím vyjádřit nejrůznější pocity pomocí barev a nechávám na pozorovateli co si za konkrétním obrazem představí. Tvorba mě baví, přináší mi uvolnění, radost a v neposlední řadě zpříjemňuje prostředí. Technické informace: Akryl na plátně Barva: Zabývala jsem se tím, jak barvy působí na člověka. Pomocí barvy jsem vyjadřovala náladu a emoce. Světlo: Používáním světla rozjasňuji své obrazy a tím jim dodávám hloubku.Snažila jsem se znázornit světelné paprsky jako jemné dotyky. Gesto: Gesto je velice důležitou součástí v mých obrazech. Pomocí gesta jsem vyjadřovala "náladu" obrazů a snažila jsem se oslovit diváka. Ve své teoretické části jsem se snažila přiblížit své obrazy. Vysvětlila jsem svůj vztah k tvorbě a popsala jsem, co jsem při malování prožívala a čeho jsem chtěla docílit.

Abstract: This bachelor work consists of both practical and theoretical part. More essential is practical part. Theoretical part that contains text completes the practical part. In my work I was examining color, gesture and light in painting. I was exploring these attributes in series of ten paintings. My work reflects my life things that I live. The abstraction attracts me by its freedom. In my work I try to express different feelings by colors and let viewer imagine what is behind the painting. I enjoy my work it brings me relief, joy and makes my environment more comfortable. Technical information: acryl on a canvas. I was considering how colors impact people. I was trying to express mood and feelings by color. By using light I brighten up my paintings and give them depth. I was trying to illustrate light rays. Gesture is a very important part in my paintings. By using gesture I was expressing mood of paintings and I was trying to address the viewer. In theoretical part I was trying to approach my paintings and make clear my relationship to my work. I described what I felt during painting and what I wanted to achieve.

Klíčová slova: Barva, gesto, tvar, materiál, akrylové barvy, akrylové medium, šeps, plátno, nálada, emoce, pocit, štětec, intenzita, myšlení, barevný tón, lazura, lazurní barva, vrchní vrstva, život, malování, součást, oslovení, člověk, divák, vyjádření, teoretická část, vztah, světelné paprsky, přiblížení, cíl, tvorba, znázornění, atributy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz