Milan Funk

Bachelor's thesis

Analýza časové dostupnosti v Praze - sedlová doprava v rámci víkendu

Analysis of the temporal availability in Prague - saddle right within the weekend
Anotácia:
Práce je zaměřená na možnosti cestování, na určení zdrojů potencionální poptávky po přepravě z okrajových částí Prahy do určených cílů ve městě např.: spojení s centrem, za občanskou vybaveností, případně za dalšími aktivitami, které Hlavní město Praha nabízí v období dnů volna.
Abstract:
The work is focused on travel options, to identify sources of potential demand after transport from the outskirts of Prague to the objectives identified in connection with such.: center for civic amenities, or other activities for which the City of Prague offers during days off.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Funk, Milan. Analýza časové dostupnosti v Praze - sedlová doprava v rámci víkendu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems