Dagmar Janáčková, MBA

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s Low Grade Gliomem operován metodou Awake

Coprehensive Nursing Care for Patient with Low Grade Glioma Operated by the Awake Method
Anotace:
JANÁČKOVÁ, Dagmar. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s low grade gliomem operován metodou awake. Vysoká škola zdravotnická. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. Praha. 2020. 93 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s low grade gliomem operován metodou awake a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické …více
Abstract:
JANÁČKOVÁ, Dagmar. Comprehesive Nursing Care for Patient with Low Grade Glioma Operated by the Awake Method. Madical College of Nursing. Degree: Bachelor (BC). Thesis supervisor: prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. Prague.2020. 93 p. The topic of the bachelor thesis is comprehesive nursing care for patient with low grade glioma operated by the awake method. The thesis is split into two parts: theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická