Kateřina Káninská

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií

Nursing Process in a Patient with Paraplegia
Anotace:
KÁNINSKÁ, Kateřina, DiS. Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 65 s. Bakalářská práce Ošetřovatelský proces u pacientky s paraplegií je zpracována formou ošetřovatelské kazuistiky a je rozdělena na teoretickou a ošetřovatelskou část. Teoretická část je zaměřena …více
Abstract:
KÁNINSKÁ, Kateřina, DiS. Nursing Process in a Patient with Paraplegia. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 65 s. The bachelor thesis Nursing process of patients with paraplegia is based on the nursing case report approach. There are theoretical and practical parts in the thesis. The theoretical part is focused on spinal cord injury, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: doc. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická