Bc. František Blahoudek

Master's thesis

Translation of an LTL fragment to deterministic Rabin and Streett automata

Translation of an LTL fragment to deterministic Rabin and Streett automata
Abstract:
Překlad LTL na deterministické omega-automaty se obvykle skládá z překladu na nedeterministické Buchiho automaty a jejich následné determinizace, např. Safrovou konstrukcí. V této diplomové práci je popsán překlad LTL fragmentu LTL(F, G) na deterministické automaty pomocí lineárních alternujících automatů speciálního tvaru, tzv. must/may automatů. Výslednými automaty jsou generalizované Rabinovy automaty …more
Abstract:
The usual translation of LTL into deterministic omega-automata consists of translation to non-deterministic Buchi automata and determinization of such automata by some general algorithm such as Safra’s construction. In this thesis we describe a translation of the LTL fragment LTL(F, G) to deterministic automata via a special kind of very weak alternating automata called must/may automata. We use transition …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky