Bc. František Blahoudek

Master's thesis

Translation of an LTL fragment to deterministic Rabin and Streett automata

Translation of an LTL fragment to deterministic Rabin and Streett automata
Anotácia:
Překlad LTL na deterministické omega-automaty se obvykle skládá z překladu na nedeterministické Buchiho automaty a jejich následné determinizace, např. Safrovou konstrukcí. V této diplomové práci je popsán překlad LTL fragmentu LTL(F, G) na deterministické automaty pomocí lineárních alternujících automatů speciálního tvaru, tzv. must/may automatů. Výslednými automaty jsou generalizované Rabinovy automaty …viac
Abstract:
The usual translation of LTL into deterministic omega-automata consists of translation to non-deterministic Buchi automata and determinization of such automata by some general algorithm such as Safra’s construction. In this thesis we describe a translation of the LTL fragment LTL(F, G) to deterministic automata via a special kind of very weak alternating automata called must/may automata. We use transition …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky