Bc. Renáta Hořáková

Diplomová práce

Vnímání etiky a morálky ve společnosti 100% rework s.r.o. a její společenská odpovědnost vůči regionu

Perception of ethics and morality in company 100% Rework s.r.o. and its social responsibility to the region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá morálkou a etikou v řízení lidských zdrojů a společenskou odpovědností. V první části práce je popsána teorie týkající se této problematiky. V druhé je provedena analýza zavedeného systému morálky a etiky ve společnosti 100% Rework s.r.o. Na základě empirického šetření je provedena komparace s teoretickými informacemi z první části práce. Výsledkem je seznam navrhovaných doporučení …více
Abstract:
This Master thesis is devoted to morality and ethics in the field of human resources and corporate social responsibility. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. First, the theory concerning morality and ethics in human resources is thoroughly discussed in the theoretical part. Then, the practical part follows. It begins with an analysis of an already established system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Černá
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS