Mgr. Eliška Nováková

Master's thesis

Cesta ke kořenům aneb tvorba rodokmenu jako intervenčního nástroje v rukou sociálního pedagoga

A return to roots or a creation of a family tree as an intervention tool in hands of the social educator
Abstract:
Diplomová práce Cesta ke kořenům aneb tvorba rodokmenu jako intervenčního nástroje v rukou sociálního pedagoga se zabývá procesem tvorby rodokmenu a sledováním jeho možného pozitivního vlivu na řešení jedincovi krize identity s využitelností při práci sociálního pedagoga. Teoretická část popisuje rodokmeny a jejich tvorbu s návazností na rodinné vazby, identitu a krizové situace. Výzkumná část mapuje …more
Abstract:
Diploma thesis A return to roots or a creation of a family tree as an intervention tool in hands of the social educator deals with the process of creating of the family tree and its potential positive effect on the resolution of subject’s identity crises with usage in the work of a social educator. The theoretical part describes family trees and their creation traceable to family relations, identity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta