Mgr. Eliška Nováková

Master's thesis

Cesta ke kořenům aneb tvorba rodokmenu jako intervenčního nástroje v rukou sociálního pedagoga

A return to roots or a creation of a family tree as an intervention tool in hands of the social educator
Anotácia:
Diplomová práce Cesta ke kořenům aneb tvorba rodokmenu jako intervenčního nástroje v rukou sociálního pedagoga se zabývá procesem tvorby rodokmenu a sledováním jeho možného pozitivního vlivu na řešení jedincovi krize identity s využitelností při práci sociálního pedagoga. Teoretická část popisuje rodokmeny a jejich tvorbu s návazností na rodinné vazby, identitu a krizové situace. Výzkumná část mapuje …viac
Abstract:
Diploma thesis A return to roots or a creation of a family tree as an intervention tool in hands of the social educator deals with the process of creating of the family tree and its potential positive effect on the resolution of subject’s identity crises with usage in the work of a social educator. The theoretical part describes family trees and their creation traceable to family relations, identity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta