Magda MENŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov

Project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov
Anotace:
Tato diplomová práce se týká sestavení projektu marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov směrem k jejich cílovým skupinám, tedy žákům 9. ročníků základních škol, současným studentům, absolventům a veřejnosti. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a projektovou. První část se vztahuje k teoretickému pojetí problematiky marketingové komunikace …více
Abstract:
This thesis project deals with the project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov towards their target groups, stu-dents 9th grade of the elementary school, current students, graduates and the public. The thesis is divided into parts - theoretical, practical and project. The first part describes marketing communications, marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21224

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENŠÍKOVÁ, Magda. Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

Všechny práce