Bc. Pavla Eyerová

Master's thesis

Ischemická choroba srdeční - vliv kardiovaskulárního tréninku na antropomotorické parametry, parametry transportního systému a tělesné výkonnosti u mužů nad 60 let.

Ischemic heart disease – influence of cardiovascular rehabilitation on antropometric parameters, parameters of transport system and physical performance in man over 60 years
Abstract:
Cílem této práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantního rehabilitačního programu na antropometrické parametry, parametry transportního systému a tělesné výkonnosti u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Všichni pacienti byli starší 60 – ti let. Z antropometrických parametrů jsme hodnotili váhu, BMI, obvod pasu, obvod boků, poměr pas/boky, tloušťku kožních řas a procento tělesného tuku …more
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the influence of twelve-week ambulant rehabilitation program on anthropometric parameters and parameters of transport system and physical performance in patients with coronary heart disease. All patients were older than 60 - years. From the anthropometric parameters we measured weight, BMI, waist circumference, hip circumference, waist / hip ratio, skinfold thickness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy