Eliška DVOŘÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Význam jazykových kurzů ZuZu English a Helen Doron pro děti mladšího školního věku ve volném čase

Importance of language courses ZuZu English and Helen Doron for younger school age children in their free time
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním významu a přínosu dvou vybraných kurzů Helen Doron a ZuZu English. Teoretická část je věnována vymezením mladšího školního věku, dále se zabývá problematikou volného času u dětí a v neposlední řadě zmiňuje netradiční výukové metody, které se využívají pro výuku angličtiny. Z těchto metod jsou poté vybrány dvě, respektive dva konkrétní kurzy, které jsou dále podrobněji …more
Abstract:
This bachelor thesis considers the importance and impact of two selected courses: Helen Doron and ZuZu English. Theoretical part takes into account the definition of younger school age, problematics of children free time and finally mentions teaching methods which are used for learning English. From such pool of teaching methods, two specific courses are selected which are then further described and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Eliška. Význam jazykových kurzů ZuZu English a Helen Doron pro děti mladšího školního věku ve volném čase. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 3b0mug 3b0mug/2
17/4/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.