Mgr. Petra Malíčková

Diplomová práce

Osobní angažovanost osobních asistentů pracujících s dětmi s PAS

Personal engagement of personal assistants working with children with autistic spectrum disorder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá osobní angažovaností u osobních asistentů, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra. Cílem práce je zjistit, jak asistenti vnímají osobní angažovanost ve své profesi. První kapitola teoretické části práce je zaměřena na vymezení základních termínů týkajících se poruch autistického spektra, dále na charakteristiky osob s PAS a jejich potřeby. Druhá kapitola je …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the personal engagement of personal assistants who work with children with autistic spectrum disorder. The aim of the study is to find out how the personal assistants perceive the engagement in their profession. The first chapter of the theoretical part is focused on defining the basic terms related to autistic spectrum disorders, as well as on the characteristics of persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta