Mgr. Gabriela Jordánová

Bachelor's thesis

Teaching English to Children with ADHD

Teaching English to Children with ADHD
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá výukou angličtiny dětí s ADHD na úrovni základní školy. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje informace o poruše chování ADHD, problémy, kterým musí žáci s ADHD čelit, užitečné rady, které mohou žáci a jejich rodiče využít, aby zmenšili příznaky ADHD a nakonec teoretická část vysvětluje výukové metody a přístupy, které jsou doporučovány odborníky …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with teaching English to children with ADHD at basic school level. It consists of the theoretical and practical part. The theoretical part contains the information about behavioural disability ADHD, problems that pupils with ADHD have to face, helpful tips that pupils and their parents can use to reduce symptoms of ADHD and at the end, the theoretical part explains teaching …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta