Theses 

Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití – Monika POLÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Monika POLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití

New Words in Contemporary English, their Form and Use

Abstract: Bakalářská práce se zabývá novými slovy v anglickém jazyce, zejména jejich užitím a významem. Teoretická část práce se skládá z kapitol týkajících se procesů tvoření slov. Tato část dále detailněji popisuje neologismy a jejich zařazování do slovníků. Praktická část bakalářské práce zahrnuje analýzu nových slov vybraných z elektronického slovníku. Poskytuje také informace o tom, jak rodilí Angličané a Američané rozumí určitým novým výrazům. Znalost je testovaná pomocí dotazníku ve formě testu.

Abstract: The bachelor thesis focuses on new words in English language, mainly on their usage and meaning. The theoretical part contains chapters about word-formation processes. This part also describes new words in detail and the proces of adding them to dictionaries. The practical part of the bachelor thesis consists of the analysis of new words, which are chosen from an electronic dictionary. It also examines the American and British native speakers' knowledge of specific neologisms. This knowledge was gathered through questionnaires.

Keywords: procesy tvoření slov, neologismus, slovníky, znalost, slovo

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47842 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁKOVÁ, Monika. Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 07:06, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz