Theses 

Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití – Monika POLÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Monika POLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití

New Words in Contemporary English, their Form and Use

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá novými slovy v anglickém jazyce, zejména jejich užitím a významem. Teoretická část práce se skládá z kapitol týkajících se procesů tvoření slov. Tato část dále detailněji popisuje neologismy a jejich zařazování do slovníků. Praktická část bakalářské práce zahrnuje analýzu nových slov vybraných z elektronického slovníku. Poskytuje také informace o tom, jak rodilí Angličané a Američané rozumí určitým novým výrazům. Znalost je testovaná pomocí dotazníku ve formě testu.

Abstract: The bachelor thesis focuses on new words in English language, mainly on their usage and meaning. The theoretical part contains chapters about word-formation processes. This part also describes new words in detail and the proces of adding them to dictionaries. The practical part of the bachelor thesis consists of the analysis of new words, which are chosen from an electronic dictionary. It also examines the American and British native speakers' knowledge of specific neologisms. This knowledge was gathered through questionnaires.

Kľúčové slová: procesy tvoření slov, neologismus, slovníky, znalost, slovo

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47842 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Monika. Nová slova v angličtině, jejich zvláštnosti a užití. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 11. 12. 2018 19:09, 50. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz