Mgr. Tereza Lančová

Diplomová práce

Pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy v době distanční výuky

Physical activity of primary school pupils during the distance learning period.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o pohybové aktivitě žáků na 1. stupni základní školy v době distanční výuky během covidové pandemie. Cílem práce je shromáždit a vyhodnotit informace o pohybové aktivitě dětí na 1. stupni v době distanční výuky během covidové pandemie oproti době před covidovou pandemií, a to jak při výuce, tak i v jejich volném čase. Teoretická část objasňuje zejména důležité pojmy související …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of physical activity of children in primary education during the time of distance learning caused by Covid-19 pandemic. The main objective is to gather and evaluate information about physical activity of children in primary education during distance learning in the course of Covid-19 pandemic compared to the time before this pandemic. This applies to both school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta