Mgr. Tereza Lančová

Master's thesis

Pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy v době distanční výuky

Physical activity of primary school pupils during the distance learning period.
Abstract:
Diplomová práce pojednává o pohybové aktivitě žáků na 1. stupni základní školy v době distanční výuky během covidové pandemie. Cílem práce je shromáždit a vyhodnotit informace o pohybové aktivitě dětí na 1. stupni v době distanční výuky během covidové pandemie oproti době před covidovou pandemií, a to jak při výuce, tak i v jejich volném čase. Teoretická část objasňuje zejména důležité pojmy související …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of physical activity of children in primary education during the time of distance learning caused by Covid-19 pandemic. The main objective is to gather and evaluate information about physical activity of children in primary education during distance learning in the course of Covid-19 pandemic compared to the time before this pandemic. This applies to both school …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2022
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: Mgr. Marek Trávníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta