Bc. Kristýna Škvařilová

Master's thesis

Komunikační schopnosti dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí

Communication skills in children growing up in bilingual environment
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou komunikační schopnosti u dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly. První se zabývá problematikou komunikační schopnosti, vymezuje základní pojmy, charakterizuje pojmy řeč a jazyk a narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se zaměřuje na ontogenezi řeči u dítěte …more
Abstract:
This dissertation deals with communication skills of children growing up in a bilingual environment. The work is divided into theoretical and research part. The theoretical part includes three chapters. The first deals with problems of communication skills, define basic concepts, characterize the term as speech and language and communication disorder. The second chapter focuses on the ontogenesis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education