Ing. Petr Jarosil

Bakalářská práce

Teorie efektivního trhu a Behaviorální finanční teorie v praxi

Efficient Market Theory and Behavioral Finance Theory in Practice
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku finančních trhů, které jsou v kontextu se současnou situací ve finanční sféře aktuální tématikou. Na finanční trhy se zaměřujeme prostřednictvím dvou finančních teorií, které se snaží co nejobjektivněji popsat a vysvětlit chování trhů. Práce je rozčleněna na tři části, kdy v první části si charakterizujeme Teorii efektivních trhů a Behaviorální finanční teorii, které …více
Abstract:
The thesis is focused on the issues of financial markets, which are in the context of the current situation in the financial sphere with it`s actual topics. We were focused on the financial markets through two financial theories which try to describe and explain the behavior of markets as objectively as possible. The thesis is divided into three parts. In the first part is characterized the Theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management