Bc. David Kalaš

Master's thesis

Architektura oplikací středně velké firmy za použití principů SOA

Application Architecture medium-sized businesses using the principles of SOA
Abstract:
Ve své diplomové práci se věnuji tématu SOA ve středně velkých firmách. V teoretické části práce navrhuji architekturu a change management proces společnosti tak, aby splňoval podmínky SOA. Definuji architekturu a moduly integrační vrstvy, tak aby bylo obsaženo celé portfolio integrovatelných systémů a oblastí se zřetelem na široké spektrum integračních metod a metrik. V praktické části práce definuji …more
Abstract:
In his thesis is focused on SOA in medium-sized companies. In the theoretical part of this work suggest mamangement architecture and change process so that the company meets the requirements of SOA. Define the architecture and modules integration layer, so that it contained a portfolio of integrable systems and areas with respect to a wide range of integration methods and metrics. In the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní