Theses 

Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009 – Kristýna Charvátová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Charvátová

Bachelor's thesis

Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009

The effect of education and health investments on economic growth of the Czech Republic from 1995 to 2009

Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu soukromých a veřejných výdajů na zdraví a vzdělání na ekonomický růst. V první části je popsán teoretický model založený na agregátní produkční funkci a na jeho základě je ve druhé části provedena empirická analýza na datech České republiky v letech 1995 až 2009. Po odhadu modelu pomocí metody nejmenších čtverců bylo dokázáno, že veřejné výdaje na zdraví a soukromé výdaje na vzdělání ovlivňují pozitivně hospodářský růst a naopak že soukromé výdaje na zdraví a veřejné výdaje na vzdělání ovlivňují negativně hospodářský růst.

Abstract: This thesis focuses on exploring the influence of private and public expenditures on health and education on economic growth. In the first part a theoretical model based on the aggregate production function is described; on its basis in the second part an empirical analysis based on the data from the Czech Republic from 1995 to 2009 is made. After estimating the model using the least squares method it has been shown that public health expenditures and private expenditures on education positively affect economic growth and on the contrary, private expenditures on health and public spending on education negatively affect economic growth.

Keywords: veřejné výdaje, zdraví, vzdělání, soukromé výdaje, hospodářský růst

Keywords: health, public expenditures, private expenditures, education, economic growth

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: Marek Hudík
  • Reader: Dagmar Brožová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27683


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:54, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz