Theses 

Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009 – Kristýna Charvátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Charvátová

Bachelor's thesis

Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009

The effect of education and health investments on economic growth of the Czech Republic from 1995 to 2009

Anotácia: Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu soukromých a veřejných výdajů na zdraví a vzdělání na ekonomický růst. V první části je popsán teoretický model založený na agregátní produkční funkci a na jeho základě je ve druhé části provedena empirická analýza na datech České republiky v letech 1995 až 2009. Po odhadu modelu pomocí metody nejmenších čtverců bylo dokázáno, že veřejné výdaje na zdraví a soukromé výdaje na vzdělání ovlivňují pozitivně hospodářský růst a naopak že soukromé výdaje na zdraví a veřejné výdaje na vzdělání ovlivňují negativně hospodářský růst.

Abstract: This thesis focuses on exploring the influence of private and public expenditures on health and education on economic growth. In the first part a theoretical model based on the aggregate production function is described; on its basis in the second part an empirical analysis based on the data from the Czech Republic from 1995 to 2009 is made. After estimating the model using the least squares method it has been shown that public health expenditures and private expenditures on education positively affect economic growth and on the contrary, private expenditures on health and public spending on education negatively affect economic growth.

Kľúčové slová: veřejné výdaje, zdraví, vzdělání, soukromé výdaje, hospodářský růst

Keywords: health, public expenditures, private expenditures, education, economic growth

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedúci: Marek Hudík
  • Oponent: Dagmar Brožová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27683


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 12:20, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz