Theses 

Odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti – Kateřina Zívrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Zívrová

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti

Postponement of Compulsory School Attendance because of School Immaturity

Anotace: Bakalářská práce se zaměří na odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti. Práce bude rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se bude zabývat vývojem dítěte v předškolním věku, školní zralostí a kritérii školní zralosti, dále školní nezralostí, jejími příčinami a typy nedostatečné způsobilosti pro školní práci a docházku. Je zde také poukázáno na rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí. Praktická část bude zjišťovat důvody odkladu povinné školní docházky, a jaké problémy souvisí s nárůstem odkladu povinné školní docházky. Cílem práce je zjistit četnost a důvody odkladů školní docházky.

Abstract: Bachelor thesis will be focused on the postponement of compulsory school attendance because of School Immaturity. The work will be divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part will be dealt with development of a child under school age, school maturity and school readiness criteria, as well as the immaturity of the school, its causes and types of lack of fitness for work and school attendance. There is also pointed out the difference between school readiness and school maturity. In the practical part will be identified reasons fort the postponement of compulsory schooling, and also will be identified problems related to the increase of compulsory school attendance. The aim is to determine the frequency and reasons fort the postponement of schooling.

Klíčová slova: odklad povinné školní docházky, školní nezralost, mateřská škola, vývoj předškolního dítěte

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23344 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Zívrová, Kateřina. Odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz