JUDr. Andrea Schelleová, Ph.D.

Disertační práce

Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad jeho dodržováním

Public Procurement process under the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement and a supervision of the Office for Protection of Competition
Anotace:
Disertační práce se zaobírá problematikou zadávání veřejných zakázek a to nejen z hlediska současné legislativy, ale i historického vývoje a připravované novely v souvislosti s transpozicí evropských směrnic.
Abstract:
Disertation deals with the public procurement issues not only from the present legislation, but also from the point of historical view and up coming novelization concerning transpozition of european directives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. David Raus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta