JUDr. Andrea Schelleová, Ph.D.

Doctoral thesis

Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad jeho dodržováním

Public Procurement process under the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement and a supervision of the Office for Protection of Competition
Abstract:
Disertační práce se zaobírá problematikou zadávání veřejných zakázek a to nejen z hlediska současné legislativy, ale i historického vývoje a připravované novely v souvislosti s transpozicí evropských směrnic.
Abstract:
Disertation deals with the public procurement issues not only from the present legislation, but also from the point of historical view and up coming novelization concerning transpozition of european directives.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. David Raus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta