Theses 

Minimální preventivní program a jeho efektivita – Iva KOPECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Iva KOPECKÁ

Diplomová práce

Minimální preventivní program a jeho efektivita

Minimum preventive program and its effectiveness

Anotace: Tato práce byla zaměřena na získání přehledu o výskytu nežádoucího chování a sociálně negativních jevů u žáků prvního stupně základních škol a základních škol praktických. Průzkum byl zaměřen i na učitele z prvního stupně a školní metodiky prevence. Učitelé i metodici prevence se shodli, že největším problémem je hrubé a vulgární chování mezi spolužáky na obou typech škol. Průzkum ukázal na pozitivní změnu v postavení metodiků prevence. Jejich práci podporuje vedení školy a rozšířila se i spolupráce pedagogů, kteří se aktivně zajímají o oblast prevence.

Abstract: This work is focused on getting an overview of the incidence of inappropriale behaviour and socially negative phenomena with primary school children in basic schools and practical basic schools. The research was also focused on primary school teachers and school prevention methods. Both teachers and councellors agreed that rude and aggressive behaviour poses the most burning problem in both types of school. Their effort is supported by school managements, and cooperation among teachers who take interest in prevention has increased.

Klíčová slova: Minimální preventivní program, sociálně nežádoucí jevy, školní metodik prevence, efektivita.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Iva. Minimální preventivní program a jeho efektivita. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz