Bc. Adéla PÓLOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných zděných systémů pro bytové domy. Jsou navrženy tři zděné systémy o shodné dispozici - stavební systém z keramických tvárnic, systém z pórobetonových tvárnic a systém z vápenopískových cihel. Tyto tři vybrané systémy jsou následně mezi sebou porovnávány, a to z ekonomického hlediska a z tepelně technického hlediska. Pro svislé a vodorovné konstrukce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of selected brick systems for apartment buildings. Three brick system with the same layouts are suggested - a brick system with ceramic blocks, a brick system with aerated concrete masonry units, a brick system with sand-lime bricks. The three selected systems are then compared to each other from the economical point of view and from the thermal-technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÓLOVÁ, Adéla. Optimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/