Bc. Adéla PÓLOVÁ

Master's thesis

Optimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby

Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných zděných systémů pro bytové domy. Jsou navrženy tři zděné systémy o shodné dispozici - stavební systém z keramických tvárnic, systém z pórobetonových tvárnic a systém z vápenopískových cihel. Tyto tři vybrané systémy jsou následně mezi sebou porovnávány, a to z ekonomického hlediska a z tepelně technického hlediska. Pro svislé a vodorovné konstrukce …more
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of selected brick systems for apartment buildings. Three brick system with the same layouts are suggested - a brick system with ceramic blocks, a brick system with aerated concrete masonry units, a brick system with sand-lime bricks. The three selected systems are then compared to each other from the economical point of view and from the thermal-technical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÓLOVÁ, Adéla. Optimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/