Bc. Ondřej Vaculík

Bakalářská práce

Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního materiálu metodami sekvenace nové generace

Analysis of mitochondrial DNA from the historical skeletal material using new generation sequencing methods
Anotace:
Již samotné zavedení metod sekvenování nové generace způsobilo ve výzkumu starobylé DNA revoluci. Během posledních deseti let bylo vyvinuto a zdokonaleno mnoho metod, jejichž zásluhou se podařilo získat nejen mitochondriální, ale i jaderné sekvence ze vzorků, u nichž by to dříve nebylo možné. Tato práce je zaměřena na shrnutí problematiky okolo analýzy molekul starobylé DNA pomocí sekvenování nové …více
Abstract:
The very introduction of new generation sequencing methods caused revolution in ancient DNA research. Many methods have been developed and improved during the last ten years, thanks to them it has been possible to obtain not only mitochondrial, but also nuclear sequences from specimens, in which it had not been possible before. This bachelor’s thesis is focused on summarizing issue of ancient DNA molecules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta