Gabriela BAČOVÁ

Bakalářská práce

Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole

Animal Fairy Story and work with her in Kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole se v teoretické části zabývá pojmem pohádka. Tím, jak pohádky vznikaly v lidové slovesnosti až po dobu, kdy pohádky začali sbírat a vymýšlet samostatní autoři. Zaměřuje se na základní znaky klasické pohádky a poté na základní typy autorských pohádek. V další části práce jsme se dopodrobna zaměřili na pohádku zvířecí a uvedli rozdíl …více
Abstract:
This bachelor´s thesis titled Animal fairy tale and work with it in a kindergarten investigates the concept of a fairy tale in the theoretical part. As fairy tales originated in folk literature till the time when authors began collecting tales and invent them as well. This thesis focuses on the essential characteristics of the classic fairy tales and then on basic types of invented tales. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr.Mgr. Blanka Janáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAČOVÁ, Gabriela. Zvířecí pohádka a práce s ní v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy