Arnošt Mach

Bachelor's thesis

Letecké snímkování a tvorba map pro humanitární účely

Aerial photography and the creation of maps for humanitarian purposes
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem leteckého snímkování a tvorby map pro humanitární účely. Literární přehled pojednává o pojmu dálkový průzkum Země, kartografie, humanitární pomoci a projektu Missing maps vytvářející mapy pro humanitární účely. Metodika je zaměřena na program MapSwipe umožňující předběžnou klasifikaci snímků dálkového průzkumu a HOT Tasking manager sloužící ke koordinaci projektů …more
Abstract:
Bachelor thesis is on the topic of aerial photography and the creation of maps for humanitarian purposes. The literary review discusses the concept of remote sensing, cartography, humanitarian aid, and the project Missing maps, which creates maps for humanitarian purposes. The methodology is focused on the program MapSwipe enabling preliminary classification of remote sensing images and HOT Tasking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.
  • Reader: Petr Karásek, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta