Arnošt Mach

Bachelor's thesis

Letecké snímkování a tvorba map pro humanitární účely

Aerial photography and the creation of maps for humanitarian purposes
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem leteckého snímkování a tvorby map pro humanitární účely. Literární přehled pojednává o pojmu dálkový průzkum Země, kartografie, humanitární pomoci a projektu Missing maps vytvářející mapy pro humanitární účely. Metodika je zaměřena na program MapSwipe umožňující předběžnou klasifikaci snímků dálkového průzkumu a HOT Tasking manager sloužící ke koordinaci projektů …viac
Abstract:
Bachelor thesis is on the topic of aerial photography and the creation of maps for humanitarian purposes. The literary review discusses the concept of remote sensing, cartography, humanitarian aid, and the project Missing maps, which creates maps for humanitarian purposes. The methodology is focused on the program MapSwipe enabling preliminary classification of remote sensing images and HOT Tasking …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.
  • Oponent: Petr Karásek, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta