Ing. Lásma Kocourková

Bakalářská práce

Nejednoznačnost role a pracovní spokojenost u pracovnic v sociálních službách

Role ambiguity and job satisfaction of female human service workers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konceptem nejednoznačnosti role a konkrétně zkoumá vzájemný vztah mezi nejednoznačností role a pracovní spokojeností u pracovníků v sociálních službách. Teoretická část rozebírá koncept nejednoznačnosti role, představuje teorie pracovní spokojenosti, shrnuje a analyzuje výsledky dosavadních výzkumů zaměřených na nejednoznačnost role a stručně charakterizuje skupinu pracovnic …více
Abstract:
The bachelor’s paper deals with the concept of role ambiguity and examines the relationship between role ambiguity and job satisfaction of female human service workers. The theoretical part analyses the concept of role ambiguity, presents theories of job satisfaction, summarises and analyses results of previous studies aimed at role ambiguity and shortly characterises the group of human service workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Juliana Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Sokoliová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií