Bc. Lenka Täuberová

Bachelor's thesis

Krizový management v organizaci

Crisis management in the organization
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce je analýza současné situace v podniku MOSER, a. s. kde se zaměřuji na možná rizika, která by mohla v budoucnu ohrozit celý podnik. V práci provádím analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, dále pomocí SWOT analýzy určuji možné hrozby, příležitosti a slabé a silné stránky podniku. Dále z analýzy vyvozují rizika pro podnik MOSER, a. s. na, která by se měl krizový management zaměřit …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyze the current situation in the company MOSER, a. s. and focus on possible risks that could endanger the whole company. An analysis of the internal and external environment is made. This result is implemented in the SWOT analysis. A risk assesment was performed accord results of the SWOT analysis and survey in the company. According to the results od analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedúci: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING