Georgii Gogokhiia

Bachelor's thesis

Městská hromadná doprava v Petrohradu

Public transport in Saint-Petersburg
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu MHD Petrohradu. Práce se skládá ze dvou částí- teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy o městské hromadné dopravě, její základních sloţkách a o dopravních prostředcích, jejich členěni a jejich druhy. Praktická část je zaměřená na analýzu struktury a systému MHD v Petrohradu. V této části je popsána historie vzniku a vývoje …more
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse the system of public transport in Saint-Petersburg. Thesis consists of two parts: theoretical and practical. In theoretical part there are explained main terms connected to the topic oh the title. Practical part consists from direct analysing of structure and system of public transport in Saint-Petersburg. Also in this part I write about the history of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Veronika Červinská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54800