Mgr. Martina Suková

Master's thesis

Projevy potřeby moci u tělesně postižené osoby v Centru denních služeb

Incidence of the need of power in a disabled person in Daily Activities Centre
Abstract:
Diplomová práce ,,Projevy potřeby moci u tělesně postižené osoby v Centru denních služeb“ je rozdělena na dvě části – teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se pojednává o tělesně postižených osobách, o významu práce sociálního pedagoga s touto cílovou skupinou, o motivaci lidského jednání a moci a závěrem o vztahu mezi pracovníkem v pomáhající profesi a klientem. Ve výzkumné části nahlížíme na …more
Abstract:
Diploma thesis “Incidence of the need of power in a disabled person in Daily activities centre” is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with physically disabled people, about the importance of social educator’s work with this target group, about motivation of human behaviour and power and also about the relationship between an assisting profession worker and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta