Lucie Adámková

Diplomová práce

Adsorpční studie odstranění chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí v náplňových kolonách pomocí aktivovaných pecek z broskví

Adsorption Study on the Removal of Hexavalent Chromium from Aqueous Solution by Activated Peach Stones in a Packed Column
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adsorpční studií odstranění chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí v náplňových kolonách pomocí aktivovaných pecek broskví (Prunnus persica). Teoretická část zahrnuje popis procesu biosorpce, faktory které jej ovlivňují, charakteristiku zvoleného biosorbentu, detailně popsáno rozdělení izoterem a v neposlední řadě problematiku chromu s oxidačním číslem VI v životním …více
Abstract:
This thesis deals with the adsorption studies removing hexavalent chromium VI of the aqueous medium in packed columns using activated peach pits (Prunnus persica). The theoretical part includes a description of the process of biosorption, factors affecting it, the characteristics of the selected biosorbents, describe in detail the distribution of isotherms and last but not least the issue of hexavalent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava