Anna NEDVĚDOVÁ

Diplomová práce

Neplatnost a relativní neúčinnost právního jednání

Invalidity and relative ineffectiveness of legal actions
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá významnými instituty občanského práva - institutem neplatnosti a relativní neúčinnosti. První kapitola práce pojednává o právním jednáním a jeho náležitostech jako nezbytných předpokladů bezvadného právního jednání. V následující kapitole je již podán výklad institutu neplatnosti právního jednání a hlavních důvodech neplatnosti. Pozornost je zaměřena zejména na …více
Abstract:
This thesis discusses the relative ineffectiveness and invalidity of legal actions. This section firstly explains the concept of legal action and its nature and we discussed the essential elements of legal negotiations. The second chapter is devoted to the fundamental topic of this thesis: invalidity of legal actions. The third chapter is devoted to the institute of relative ineffectiveness. Firstly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Kristýna Spurná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDVĚDOVÁ, Anna. Neplatnost a relativní neúčinnost právního jednání. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/