Theses 

Modifying English Language Teaching at Secondary Vocational School to Increase Students' Motivation – Bc. Blanka Vaňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Blanka Vaňková

Diplomová práce

Modifying English Language Teaching at Secondary Vocational School to Increase Students' Motivation

Modifying English Language Teaching at Secondary Vocational School to Increase Students' Motivation

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem zvyšování motivace studentů ke studiu jazyků s využitím různých modifikačních strategií a využíváním autentických a profesionálních materiálů, různých výukových metod a přístupů, s důrazem na potřeby budoucího povolání. Praktická část této práce poskytuje detailní popis konkrétního kurzu vyučovaného s využitím autentických a profesionálních materiálů, směřující ke splnění skutečného profesního úkolu.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of course modifying strategies to increase students’ motivation to study languages, employing authentic and professional materials, a variety of teaching methods and approaches, and paying attention to future occupational needs of learners. The practical part of the thesis provides detailed introduction of a particular course taught with authentic and professional materials application, leading to real occupational task completion.

Keywords: autentické materiály, profesionální materiály, střední odborná škola, anglický jazyk pro specifické potřeby, motivace, úkolové učení, potřeby studentů authentic materials, professional materials, vocational school, English for specific purposes, motivation, task-based learning, learners’ needs

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz