Veronika Vencovská

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou

Coplex Nursing Care of Patient with Endocarditis
Anotace:
VENCOVSKÁ, Veronika. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha 2020, s. 66. Ústředním tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním endokarditida. V teoretické části bakalářské práce je obsažena terminologie, epidemiologie, etiologie …více
Abstract:
VENCOVSKÁ, Veronika. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD Prague 2020, pp. 66. The main topic of this dissertation is the process of a nursing patient with endocarditis. The theoretical part of this dissertation contains terminology, epidemiology, ethology, pathogenesis, clinical image – specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická