Veronika Bolechová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Inkluze očima pedaoggických pracovníků. Inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení z pohledu pedagogických pracovníků

Abstract:
Absolventská práce „Inkluze očima pedagogických pracovníků” se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání na školách běžného vzdělávacího proudu. Cílem práce je zjistit pomocí analýzy odpovědí z polostrukturovaných rozhovorů, jak probíhá inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení očima pedagogických pracovníků. Teoretická část práce popisuje rozdíly mezi pojmy integrace a inkluze. Dále vymezuje …more
Abstract:
The diploma thesis „Inclusion through the eyes of pedagogical workers" deals with the theme of inclusive education in schools of common educational stream. The aim of this thesis is to find out through the analysis of answers gained from semi-structured interviews, how the inclusion works in practice, its benefits, risks and possible improvements through the eyes of pedagogical workers. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Marie Ortová
  • Reader: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická