Monika VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Fundraisingový plán pro organizaci Anima Iuventutis

Fund raising plan for the organization Anima Iuventutis
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na dlouhodobé plánování fundraisingu v neziskových organizacích. V první části je sestaven přehled základních teoretických poznatků o fundraisingu a jeho plánování ? metody, zdroje, personální zajištění, postup vypracování strategického plánu a jeho hodnocení. V praktické části je zpracován návrh strategického plánu fundraisingu pro občanské sdružení Anima Iuventutis. Na …více
Abstract:
The thesis deals with the long-time planning of fund-raising in non-profit organizations. In the first part, the summary of basic theoretical pieces of knowledge about the fund-raising and its planning ? methods, sources, human resources, strategic plan making process and its evaluation is compiled. In the practical part, project of the strategic plan for the organization Anima Iuventutis is suggested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009
Zveřejnit od: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Monika. Fundraisingový plán pro organizaci Anima Iuventutis. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta