Bc. Hana Fuksová

Diplomová práce

Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi

Studies of oligonucleotide properties by means of high performace liquid chromatography with hydrophilic interactions
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo aplikovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi (HILIC) v analýze oligonukleotidů. Byly hledány vhodné separační podmínky pro rozdělení modelových směsí pentamerů a byl vyhodnocován vliv např. procentuálního zastoupení organické složky nebo koncentrace a pH pufru v mobilní fázi. U vybraných izomerů byl sledován vztah mezi jejich sekvencí …více
Abstract:
In this thesis, the application of high-performance liquid chromatography with hydrophilic interactions (HILIC) in the analysis of oligonucleotides is presented. The main interest was focused on the separation of selected pentamers under the different experimental conditions (percentage of organic solvent in the mobile phase, concentration and pH buffer in the mobile phase or flow rate were studied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta