Alena Lašutová

Diplomová práce

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry

Study of Adsorption Isotherms Cr (VI) from an Aqueous Solution by Using Non-activated Orange Peel
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na studium adsorpčních izoterem adsorpce šestimocného chromu z vodní matrice s použitím neaktivovaných odpadních slupek pomerančových plodů. V teoretické části jsou nastíněny možnosti výskytu šestimocného chromu a jeho negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí. Popsala jsem zde metody odstraňování Cr(VI), obecný mechanismus biosorpce Cr(VI) a faktory, které mají na …více
Abstract:
Annotation The thesis is focused on the study of adsorption izoterem adsorption of hexavalent chromium from water matrix using non-activated waste Peel Orange fruit. In the theoretical part outlined options for the presence of hexavalent chromium and its negative impact on the environment, people's health. I describe here methods for removal of Cr (VI), a generalized mechanism for biosorpceCr (VI) …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Klářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava