Bc. Linda Struhařová

Diplomová práce

Zvýšení účinnosti motivačního systému ve vybrané organizaci

Effectivity Increasing of Motivational System in Chosen Organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zvýšení účinnosti motivačního systému ve vybrané organizaci“ je analýza motivačního systému společnosti ABC, a.s. a návrh jeho možných vylepšení. V první části diplomové práce jsou vymezeny pojmy jako motivace, stimulace, zdroje motivace, motivační teorie, motivace k práci a také jsou popsány jednotlivé faktory ovlivňující pracovní výkon. Ve druhé části je nejprve představena …více
Abstract:
The diploma thesis “Effectivity Increasing of Motivational Systém in Chosen Organization” deals with an analysis of a motivation system of ABC company, Plc. and a suggestion of its possible improvements. The terms, such as motivation, stimulation, sources of motivation, motivation theory and motivation towards work are explained in the first part of the diploma thesis. Furthermore, there are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting