Bc. David Vojáček

Diplomová práce

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku

Motivational tools and their influence on work performance of employees in the company
Anotace:
V dnešní době se problematikou motivace zabývá stále více podniků a to nejen velkých nadnárodních společností ale také malé a střední podniky, jelikož za pomocí motivace, která má vliv na pracovní výkon zaměstnanců mohou malé a střední podniky konkurovat velkým společnostem. Tato diplomová práce se v první části zabývá literárními rešeršemi z oblasti motivace, kde jsou přiblíženy jednotlivé motivační …více
Abstract:
Nowadays, more and more businesses, not just large multinational companies but also small and medium-sized enterprises, are engaged in motivation, as small and medium-sized enterprises can compete with large companies through motivation that affects employee performance. This diploma thesis deals with literary researches in the field of motivation, where the individual motivational theories, sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní