Theses 

Personální marketing a jeho uplatnění v podnikové praxi – Bc. Jitka Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jitka Veselá

Diplomová práce

Personální marketing a jeho uplatnění v podnikové praxi

Human Resources Maketing in Business Practice

Anotace: Předmětem diplomové práce „Personální marketing a jeho uplatnění v podnikové praxi“ je analýza uplatnění personálního marketingu v konkrétním podniku a návrh na zlepšení v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů. Teoretická část pojednává o jednotlivých personálních činnostech podniku. Praktická část je zaměřena na analýzu stavu personálního marketingu ve vybraném podniku. V závěru jsou navržena doporučení pro řešení zjištěných problémů a nedostatků.

Abstract: Topic of the diploma work „Human Resources Marketing in Business Practice“ is the analysis of practical use of human resources marketing in a concrete company and a proposal for improvements in particular areas of human resources management. The theoretical part deals with particular personnel activities in a company. The practical part focuses on the analysis of the situation in human resources marketing in the chosen company. The final part is above some recommandations to solve the discovered problems and imperfections.

Klíčová slova: Personální marketing, nábor, přijímání, hodnocení, propouštění, odměňování, vzdělávání, péče o zaměstnance Keywords Personální marketing, péče o zaměstnance, human recources marketing, recruitment, taking on, assessment, dismissals, awarding, training and egucating, care for the employees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Jaterková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:39, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz